Proefopstelling eenrichtingsstraten vanaf 11 december

Op vrijdag 1 december start het gemeentebestuur in jouw buurt met het plaatsen van signalisatie voor de proefopstelling eenrichtingsstraten. Vanaf maandag 11 december gaat het eenrichtingsverkeer dan echt van kracht, enkel fietsers mogen in beide richtingen blijven rijden. In bijlage vind je een plannetje van hoe dit eenrichtingsverkeer verloopt. Na één maand wordt deze proefopstelling geëvalueerd.

Herinrichting project Centrum West

Het gemeentebestuur plant in 2019 – 2020 rioleringswerken in jouw straat en een volledige herinrichting van de weg (project Centrum West). Een studiebureau werd aangesteld voor het ontwerp. Op 28 september en 26 oktober nodigden we alle buurtbewoners uit voor een overlegvergadering. Samen stelden we richtlijnen op voor het studiebureau dat het ontwerp zal uittekenen. Heel wat buurtbewoners namen deel aan deze gespreksavonden. Vrijwel alle aanwezige bewoners waren voorstander van het invoeren van eenrichtingsverkeer in de buurt.

Eenrichtingsstraten

Om te onderzoeken of eenrichtingsstraten de leefbaarheid in jouw buurt kunnen verhogen, de bereikbaarheid garanderen én de veiligheid voor zwakke weggebruikers verbeteren, voert het gemeentebestuur vanaf 11 december een proefopstelling in. Met uitzondering van de Asstraat en het verbindingsstraatje tussen de Vennestraat en de Gasstraat, geldt eenrichtingsverkeer in het hele gebied.

Eenrichtingsverkeer en 30 kilometer per uur

De proefopstelling kreeg tijdens de gespreksavonden van de aanwezige bewoners groen licht. De opstelling wordt gecombineerd met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in het hele gebied (met uitzondering van de Sint-Pieterstraat).

Eén parkeerplaats minder

Door de proefopstelling verdwijnt er op de hoek Martelarenstraat – Vennestraat één parkeerplaats. Dit moet de zichtbaarheid verbeteren.

Na één maand evalueren

Na één maand evalueren we de proefopstelling en beslissen we of dit eenrichtingsverkeer behouden blijft in het toekomstige ontwerp. De proefopstelling blijft bij een positieve evaluatie ook van kracht tot na de heraanleg. De nieuwe straten worden dan op vlak van infrastructuur heraangelegd als eenrichtingsstraat.

Motivatie eenrichtingsverkeer

Raadpleeg de motivatie van de proefopstelling eenrichtingsverkeer op www.gemeentemol.be/centrumwest. Ook de komende jaren kan je de werken Centrum West hier op de voet volgen.

Of klik hier.