4de jaargang Kennisacademie opent op zondag 21 januari met oud-leerling Tom Sauer

Vorige week had hij nog een pagina vullend artikel in De Standaard van 11 januari. Deze week zondag mogen we onze oud-leerling en professor Tom Sauer in onze Podiumzaal verwelkomen.

In het Sint-Jan Berchmanscollege willen we immers voortdurend onze kwaliteitsvolle leeromgeving bewaken en versterken. Zo hebben we in samenwerking met de Stichting Sint-Jan Berchmansfonds sinds enkele jaren een kennisdatabank aangelegd waarin oud-leerlingen hun expertise ten dienste stellen van onze school.

Oud-leerlingen geven geregeld gastcolleges aan onze leerlingen en helpen onze laatstejaars bij de studiekeuze voor het hoger onderwijs of bij de beroepenkeuze.

Oud-leerlingen helpen ook actief bij het aanbieden van plaatsen voor stage- en werkplekleren voor onze leerlingen van TSO en BSO.

Daarnaast is er sinds drie jaar ook de Kennisacademie van onze school. In deze academie geven oud-leerlingen lezingen van 60 minuten over een wetenschappelijk, maatschappelijk, cultureel of economisch onderwerp voor een breed publiek. Deze oud-leerlingen zijn experten in hun vakgebied en onderwerp en staan garant voor een boeiende uiteenzetting.

Voor de vierde jaargang van de Kennisacademie verwelkomen we als eerste spreker Tom Sauer.

Tom Sauer studeerde in 1987 aan het college af in de richting Latijn-Wetenschappen en is professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij twee jaar verbonden aan Harvard University. Hij specialiseert zich in internationale veiligheidsvraagstukken en schrijft o.a. voor De Standaard, De Morgen en vrtnws.be. Hij is co-editor van het boek ‘Nuclear Terrorism. Countering the Threat (2016). Zijn meest recente boek is ‘De strijd voor vrede – en hoe we die kunnen winnen’ (Polis, september 2017).

In zijn lezing in de podiumzaal op zondag 21 januari 2018 om 10.30 uur gaat hij in op de internationale bedreigingen (terrorisme, Rusland en kernwapens), die onze wereld in brand zetten en hoe we die brand kunnen blussen.

Na de lezing en de interactie met het publiek biedt de school om 12.00 uur een aperitief aan in de foyer.

De lezing richt zich tot de leerlingen van de derde graad, oud-leerlingen, personeelsleden, oud-personeelsleden, ouders en alle geïnteresseerden.

U bent dan ook van harte welkom!

De toegang is gratis en vooraf reserveren hoeft niet.