Voordracht 12 maart ‘Ouders en jongeren samen wel in hun vel’

Jaarlijks organiseert een ouderraad van de Katholieke Secundaire scholen in Mol (KSOM) met ondersteuning van de Dienst Opvoedingsondersteuning Mol een infoavond voor het grote publiek.

Dit jaar zorgt de ouderraad van het Sint-Jan Berchmanscollege voor de praktische organisatie. (Groot)ouders, leerkrachten, opvoeders en alle verdere geïnteresseerden zijn welkom. Deze voordracht wordt financieel ondersteund door Vormingplus Kempen.

“Laat ik te veel of te weinig toe?”

“Zijn we een nieuw samengesteld gezin of eerder een samen ongesteld gezin?”

“Wie is de baas thuis of op school?”

“Mag relatiebekwaamheid meer zijn dan via sociale media?”

“Worden vrienden en partners vlug omgeruild of kunnen we ze langer houden?”

“Is welbevinden enkel iets om van te dromen?”

Enkele ouders van leerlingen uit een Molse secundaire school volgden deze voordracht al en leerden hoe ouders en leerkrachten beter kunnen omgaan en praten met jongeren zodat ze zich samen beter in hun vel voelen.

Spreker is Lieve Willems, samenleef- en samenwerkingscoach met 20 jaar vormings- en trainingservaring. Zij ontwikkelde als contextueel therapeut, gegradueerde in de gezinsbegeleiding en opvoedster het gezelschapswerkmodel.

Onder het motto ‘Samen wel in je vel, werkt als een gezelschapsspel’ beoogt dit de 3 generaties (weer) te verbinden in samenleven. Zij stelt collectieve spelregels voor en een relationele taal met 32 eenvoudige woorden die vertrouwen, krediet en verbinding geven in samenwerken en samenleven.

Inschrijven kan via info@sjbmol.be (met vermelding van aantal personen + e-mailadres) tot 6 maart.