SJB onderzoekt via ‘Curieuze Neuzen’ de luchtkwaliteit in Jakob Smitslaan

Niet minder dan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen krijgen de kans om de luchtkwaliteit te meten.

SJB neemt – geïnspireerd door zijn ouderraad – ook deel aan het onderzoek. Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling op te hangen aan een raam van hun woning, appartement of gebouw. Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

Dit onderzoek zal duidelijk maken in welke mate we worden blootgesteld aan NO2. Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Dat dergelijke metingen op zo’n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen gebruikt een gestandardiseerde meetopstelling die eenvoudig is en toch zeer betrouwbare data oplevert. De meting van NO2 in de buitenlucht gebeurt met diffusiebuisjes, waarin een filtertje selectief NO2-moleculen bindt. Op elk meetpunt hangen twee buisjes gedurende vier weken in de buitenlucht: van zaterdag 28 april tot zaterdag 26 mei.

Na vier weken NO2-moleculen te hebben ‘gevangen’ gaan de buisjes naar het laboratorium voor analyse. De totale hoeveelheid NO2 opgeslagen in het buisje geeft de concentratie NO2 in de buitenlucht weer. Om een correct meetresultaat te krijgen, nemen we de gemiddelde waarde van de twee meetbuisjes.

Na het onderzoek zullen we als school de luchtkwaliteit rondom onze school kenbaar maken.