Schakeltjes juni loopt over van leerlingeninitiatieven: download hier

Onze school rust op de drie pijlers ‘leren – leven – zorgen’. Binnen het lesgebeuren maar ook daarbuiten doen onze personeelsleden samen met de leerlingen en hun ouders ‘het gewone buitengewoon’.

Ons schooltijdschrift ‘Schakeltjes’ geeft een goed beeld van wat er allemaal reilt en zeilt op SJB. We wensen jullie veel leesplezier !

Download de Schakeltjes van juni 2018 hier.