Een zorgcoördinator op SJB vanaf dit schooljaar

Vanaf 1 september 2018 komt mevrouw Sofie Loffens als leerlingbegeleider en zorgcoördinator het begeleidingsteam van het Sint-Jan Berchmanscollege versterken. Ze zal dus niet meer werkzaam zijn op het CLB.
De begeleidingen die mevrouw Loffens als CLB-medewerker verzorgde en opvolging nodig hebben, zullen door haar collega’s van het trajectteam opgenomen worden. We hebben er alle vertrouwen in dat door een warme overdracht van informatie de kwaliteit van deze begeleidingen gewaarborgd zal worden.
Het nieuwe onthaalteam van het CLB wordt op SJB gevormd door Kristel Delait voor de eerste graad en Lidia Michiels voor de tweede en de derde graad. U kunt hen contacteren via de berichtenmodule van Smartschool, telefonisch op het centrale nummer van CLB-Kempen (014/33 76 20) of via mail (kristeldelait@vclb-kempen.be en lidiamichiels@vclb-kempen.be).
We zijn ervan overtuigd dat zorg in deze nieuwe structuur nog beter verankerd wordt in elk facet van onze school. Zo bouwen we een stevig fundament om elke leerling te laten schitteren.