Met fluo aanduiden: 12 november ‘week van de verkeersveiligheid’

Als school vinden we het belangrijk om onze leerlingen te sensibiliseren over hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Zeker in de donkere wintermaanden is zichtbaarheid van levensbelang.

Daarom organiseert onze school tijdens de week van 12 tot en met 16 november een week van de verkeersveiligheid voor alle leerlingen rond het thema “zichtbaarheid”. Tijdens verschillende lessen zullen heel wat projecten worden opgezet rond dit thema. De school zorgde ervoor dat alle leerlingen en leerkrachten een fluorescerend hesje kregen.

Nog voor medio november zal de politie van Mol – ook binnen het draaiboek verkeersveiligheid – een fietscontrole doen bij onze vierdejaars.

De praktijk leert ons echter spijtig genoeg dat er door de leerlingen weinig belang wordt gehecht aan zichtbaarheid in het verkeer. Om iedereen ertoe aan te zetten zich zichtbaar in het verkeer te begeven, kondigen we graag volgende actie aan.

Tijdens de week van de verkeersveiligheid zal bij elke leerling ‘s morgens aan de schoolpoort gecontroleerd worden of het fluohesje duidelijk zichtbaar wordt gedragen. Alle leerlingen zullen hierbij gecontroleerd worden, ook al verplaatsen ze zich niet te voet of met de fiets. Leerlingen die het hesje zichtbaar dragen krijgen een bonnetje. Er zijn dagwinnaars die met een broodje worden beloond. De klassen die het grootst aantal bonnetjes behalen, zullen na de kerstvakantie tijdens een middagpauze worden beloond. Extra fluorescerend materiaal levert een extra bonnetje op. Titularissen en hulptitularissen kunnen hun klas een duwtje in de rug geven door zich ook zichtbaar te laten spotten.

Om het thema zichtbaarheid in het verkeer ook na de zichtbaarheidsweek in het licht willen blijven stellen zullen we in de periode tot maart 2019 op bepaalde dagen de actie herhalen.

Ook onze preventie-medewerkers Leen Van Hoof en Peter Mast hopen dat met deze actie het belang van zichtbaarheid in het verkeer bij onze leerlingen meer ingeburgerd geraakt. Ook een duidelijke stimulans van thuis kan dit proces versnellen.