Schoolreglement SJB 2018-2019: download hier

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. Het eerste deel vat ons pedagogisch project samen en bevat een engagementsverklaring tussen leerlingen, ouders en de school. In het tweede deel bevat concrete afspraken, zoals over afwezigheden, studiebegeleiding en een aantal leefregels. Het derde deel bevat praktische informatie en maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.

Inschrijving van een leerling in onze school houdt in dat de ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Enkel zij horen formeel te erkennen dat zij het gelezen hebben en goedkeuren. Desalniettemin verwachten we dat ook de leerlingen zelf het schoolreglement goed lezen, ermee akkoord gaan en het naleven.

Op deze link kunnen jullie het schoolreglement 2018-2019 vinden.