Klasdag 3de jaars op vrijdag 7 september

Op vrijdag 7 september zendt SJB een deel van zijn zonen en dochters uit.

De klassen van het 3de jaar ASO-TSO-BSO zullen in een groene omgeving samen met hun klastitularissen het schooljaar 2018-2019 voorbereiden. Op de Keiheuvel te Balen zullen leerlingen op een sportieve manier kennismaken met mekaar en aan groepsvorming doen.

De klastitularissen maken kennis met hun leerlingen en schetsen hen de jaarkalender, de leefregel en jaaropdrachten. Er worden vakinhoudelijke afspraken gemaakt en er is de mogelijkheid om terug te blikken op de start in de eerste week. Daarnaast zijn er groepsvormende spelen.

Deze dag heeft dus als opzet om het respectvol samenleven centraal te zetten om op de school vanuit die waarde kwaliteitsvol te leren. Ons eigen opvoedingsproject dat een kwaliteitsvolle leeromgeving, een respectvolle en talentvolle leefomgeving, een attente zorgomgeving nastreeft, is de basis.

Zo werken we samen met het ganse team, ouders en leerlingen aan het welbevinden op maat van elke individuele leerling. Ook aan de zorg op maat van de klas wordt op deze klasdag preventief gewerkt.

We wensen alle deelnemers boeiende startdagen toe !