Pesten op SJB ? Nee, bedankt !

Op de website van Klasse – tijdschrift voor het onderwijs – staat te lezen dat één op de vijf jongeren het slachtoffer wordt van pesterijen. Voor onze school betekent dit dat er zo’n 200 leerlingen wel eens slachtoffer zijn van pestgedrag. Dat zijn er 200 teveel!

Ook op onze school is er jammer genoeg pestgedrag. Het ontkennen heeft geen zin. Hopen dat het wel over zal gaan, ook niet. Wat wel zin heeft, is proberen slachtoffers van pestgedrag terug een veilige omgeving aan te bieden waardoor ze zich terug goed kunnen voelen en pesters een halt toe te roepen.

Het Sint-Jan Berchmanscollege wil dit doen door een bijzondere aanpak die NO BLAME heet. De naam zegt het al: ‘no blame’ of ‘geen schuld’ kijkt niet zozeer naar wie er de schuldige is en hoe zwaar hij/zij gestraft moet worden. We kijken wel naar het slachtoffer van het pestgedrag en hoe we hem/haar terug goed kunnen laten voelen. Maar ook de pester wordt door de groep bewust gemaakt van de verwoestende impact van zijn/haar gedrag en hierop gewezen.

In onze school vind je op meerdere plaatsen affiches met daarop een foto van enkele leerkrachten. Zij vormen – naast natuurlijk je klastitularis – een aanspreekpunt als je geconfronteerd wordt met pestgedrag. Je kan hen persoonlijk aanspreken, een briefje in hun postvakje deponeren of een Smartschool berichtje sturen naar de ‘Zorgenvreter’. De werkgroep No Blame zal dan contact opnemen en proberen een oplossing aan te reiken voor het pestgedrag.

Laat ons samen werk maken van een pestvrije school, waar iedereen zich goed en veilig kan voelen. Een zorgzame school waar we luid en duidelijk ‘neen’ zeggen tegen pesten.

In de week van 8 oktober zullen we de werkgroep No Blame voorstellen aan de leerlingen van het eerste jaar.  Op de tweedaagse leeruitstap naar de Westhoek van 8 en 9 november (‘Nooit meer oorlog’) zal deze actie ook via een polsbandjesactie geconcretiseerd worden.

Verderop in het schooljaar zal de ‘Week tegen Pesten’ (22 februari tot 1 maart) de uitdaging levend houden.

In de school zullen de posters van No Blame (Klik hier voor de poster: No Blame 2018-2019) deze beleidslijn permanent onder de aandacht zetten voor leerlingen, personeel en bezoekers.

‘Pesten op SJB ? Nee, bedankt !’