Student-to-Teacher: SJB en Thomas More werken samen

We zijn als school ingegaan op het aanbod van Thomas More om via lessen informatica, gegeven door studenten Thomas More, ELVIS nog meer in onze school binnen te brengen.

In de maand mei worden onze leerkrachten SJB door de studenten Thomas More op onze school nageschoold in:

• Basic computeronderhoud en –beveiliging (bv. back-ups, antivirus, bureaublad, projecteren)
• Skype for business(vergaderingen)
• Outlook (office 365) voor beginners (agenda, mappenbeheer, vlaggen zetten, eenvoudige
regels opstellen)

Fijn samenwerken zo !