Is het college helemaal het noorden kwijt ?

“Heb je ze al gezien?”

“Die affiches in de gangen.”

“Die met dieren op en waar opstaat dat ze zoeken naar pestkoppen…”

“Zijn ze nu op het College helemaal het noorden kwijt?”

Neen, we zijn hier op school het noorden niet kwijt.

We zijn niet van plan om pestkoppen aan te werven.

We gaan onze polsbandjes niet plots uitlaten.

We weten echter wel dat er op school gepest wordt. Onze school is daar geen uitzondering op. Onze aandacht gaat in eerste instantie steeds uit naar die leerlingen die het slachtoffer worden van pestgedrag. Dat neemt niet weg dat ook de leerlingen die pesten of die meedoen wanneer een ander gepest wordt, de nodige zorg en aandacht verdienen. Want – zoals je op de affiches kon lezen – mensen doen dit niet zomaar.

Pesten is vaak een uitdrukking van een diepere reden. Het is belangrijk om naar deze redenen op zoek te gaan, willen we een halt toeroepen aan pestgedrag. We doen dit vanuit het idee dat al onze leerlingen de moeite waard zijn, ook wanneer je fouten maakt.

De bedoeling van deze affiches is dat je over pestsituaties durft praten. Dat we leren dat pestsituaties moeilijk zijn en de nodige aandacht verdienen. Spreek dus zeker je (hulp)titularis aan; stuur een mailtje naar de werkgroep No Blame of zoek ons op aan het leraarslokaal. Zo werken we samen aan een buitengewoon SJB waar het gewoon fijn vertoeven is.

Deze actie kadert binnen de ‘Vlaamse week tegen pesten’ (vrijdag 22 februari – vrijdag 1 maart). Je kan meer informatie hierover vinden op https://www.kieskleurtegenpesten.be/ of in de map ‘Jongereninfo’ op Smartschool.

Vriendelijke groet,

de No Blame werkgroep