Project ‘leescoaching’: oudere leerlingen helpen jongere leerlingen met tekstbegrip

Onze school draagt het aspect ‘zorg voor de leerlingen’ hoog in haar vaandel. Op verschillende manieren worden leerlingen begeleid in hun schoolse ontwikkeling.

Bij het begin van dit schooljaar legden onze eerstejaars enkele taaltests af. Bij deze Diataal-testen werd vooral het aspect ‘tekstbegrip’ onder de loep genomen. Hierbij gaan we na of een leerling teksten op het niveau van het eerste leerjaar voldoende begrijpt om de inhoud te kunnen verwerken. Dit legden we reeds uit in een brief bij het rapport voor alle eerstejaars.

Wanneer leerlingen bepaalde woorden niet of onvoldoende kennen, niet foutloos en snel kunnen lezen, de verbanden tussen alinea’s niet kunnen zien of geen inzicht hebben in de tekst als geheel, zullen zij moeilijkheden ervaren bij het begrijpen en studeren van alle lessen of bij het afleggen van de proefwerken. Daarom ontwikkelden wij een oefenprogramma, waarbij we leerlingen van de derde graad betrekken bij het begeleidingsproces van de leerlingen van het eerste leerjaar.

De vorige jaren leerden ons dat via leescoaching leerlingen minstens 1 maar soms zelfs 2 niveaus hoger afgezet konden worden.

Dit oefenprogramma genaamd ‘leescoaching’ zal – voor de leerlingen met de grootste uitdaging qua tekstbegrip dwz de ‘vermijdende lezers’ van niveau E – van start gaan op maandag 11 maart.

Net zoals voorgaande jaren komen de leerlingen (eerste jaar) en de leescoaches (derde graad) tweemaal per week samen gedurende een periode van zeven weken. Dit zal op maandag- en vrijdagmiddag zijn. Een sessie duurt ongeveer 25 minuten. Sofie Saenen zal dit project begeleiden en daarbij 13 leerlingen op een hoger niveau brengen.