6EC-WI plaatst zich voor finale van de Euro Generation Award

De vier leerlingen van 6EC-WI  zijn geselecteerd voor de finale van de ‘Euro Generation Award’ op 13 maart in de Nationale Bank. Hierbij mogen zij hun economische en monetaire analyse van de huidige economische situatie in de Eurolanden duiden en vragen hieromtrent beantwoorden.

Het door de leerlingen voorgestelde monetaire beleid is terug te vinden in een website die zij daartoe hebben gemaakt: https://sjbeurogeneration.weebly.com/ .

Elke groep dient in de finale ook een aparte actualiteitsvraag te beantwoorden. Onze leerlingen mogen zich vastbijten in de volgende vraag:

Waarom geen ruimer mandaat?

De ECB heeft als hoofddoelstelling het realiseren van prijsstabiliteit. Daarnaast moet de ECB ook de economie van het eurogebied ondersteunen maar dit is ondergeschikt aan het mandaat van prijsstabiliteit. Sinds de crisis rezen er wel vragen over het strikte mandaat dat alleen rekening houdt met inflatie. Zou de ECB niet beter een ruimer mandaat hebben waarbij ze naast prijsstabiliteit ook focust op economische stabiliteit (de Amerikaanse centrale bank streeft bijvoorbeeld ook naar maximale tewerkstelling) of op financiële stabiliteit (zoals de Bank of International Settlements – BIS – suggereert)? Wat zijn de voor- en nadelen van een ruimer mandaat? Zou de huidige monetaire beleidskoers anders zijn mocht het Eurosysteem verantwoordelijk zijn voor zowel prijs- als financiële stabiliteit?

We wensen onze leerlingen en hun begeleidende leerkracht Mr Philipsen alvast proficiat met de finaleplaats.

Vanaf nu is het met vijf ploegen streven naar de hoofdprijs: een bezoek aan de ECB te Frankfurt tijdens een tweedaags bezoek.

We wensen Nathan Vanlokeren, Fleur Vanherck, Louise Abicht en Lotte Willekens alle succes toe !