Infoavond donderdag 12 september + brochure: ‘Smartschool voor ouders’

Op donderdag 12 september is er op onze school om 19.30u een infoavond over Smartschool waarop u zonder voorafgaandelijk inschrijven bent uitgenodigd.

Vanaf dit schooljaar bezorgen we u als ouder via de account nog meer info over uw zoon of dochter die u toelaat om nog directer alle leerprocessen en allerlei info zoals afwezigheden, behaalde resultaten, zorginitiatieven en handelingsplannen, bijsturingen en maatregelen te kunnen volgen via het leerlingenvolgsysteem.

Wij geloven in de vele mogelijkheden van Smartschool als communicatie- en leermedium. Hopelijk raakt ook u snel overtuigd van de meerwaarde.

U krijgt als ouder toegang via de account van uw dochter of zoon met dezelfde gebruikers­naam als uw kind, maar met een eigen wachtwoord. Wanneer u ingelogd bent, kunt u dezelfde vakinhouden zien als uw kind, kunt u de puntenevolutie en de rapporten bekijken of de registratieagenda en planningsagenda raadplegen. Bovendien kunt u ook gebruik maken van de verschillende administratieve modules zoals het fotoalbum en het intradesk met een digitale versie van de brieven. Natuurlijk geven we nog steeds elke brief in geprinte versie met uw kind mee.

Via Smartschool kunnen we de ouders ook berichten sturen. Zo ontvangt u steeds de weekkalender of andere belangrijke mededelingen. Ook u kunt in dringende gevallen berichten versturen naar de school. Aarzel echter ook niet om andere communicatie­middelen te gebruiken zoals de schoolagenda, een telefoontje of een mail naar de school.

Tevens laat Smartschool u toe om via de module ‘oudercontacten’ momenten te reserveren om rapporten af te halen of studiekeuzes te bespreken. U wordt steeds per brief verwittigd wanneer er zulk een moment aankomt en de reserveringsmodule wordt geactiveerd.

Voor elke leerling zijn er twee co-accounts actief gemaakt. Voor elk kind is er een aparte co-account.

Als u nog vragen of bedenkingen heeft kan u ze altijd aan ons bezorgen…via het berichtensysteem van Smartschool.

U kan ons echter ook altijd bellen of persoonlijk opzoeken.

Op deze link kan u de brochure ‘Smartschool voor ouders’ vinden.