Onthaalavond voor eerstejaars en instromers: donderdag 29 augustus

Stilaan nadert het nieuwe schooljaar…

De leerlingen van het eerste leerjaar en hun ouders hebben een laatste inforonde en een eerste contact met de klastitularis op donderdag 29 augustus om 18.30 uur (1 FAST en 1 FLEX) en om 19.15 uur (1 PLUS).

Voor de nieuwe leerlingen van het tweede tot het zevende jaar en hun ouders is er die dag ook een onthaalmoment om 20.00 uur.

We zijn er klaar voor en verwelkomen u dan graag op onze school !