4 Humane Wetenschappen neemt deel aan ‘Democracity’

Op vrijdag 27 september nemen de leerlingen van het vierde jaar Humane Wetenschappen in het kader van het vak cultuurwetenschappen deel aan het project Democracity.

Tijdens dit rollenspel vormen de deelnemers een politieke partij en stellen hun programma op. Door te discussiëren met andere partijen en argumenten aan te brengen, bouwen de deelnemers aan een stad. Terwijl zij allemaal de beperkingen en de uitdagingen van de representatieve democratie ervaren, leren zij meer over de werking van onze instellingen.

In de namiddag krijgen de leerlingen een concrete invulling met een bezoek aan het Federaal Parlement.

Met deze uitstap werken we aan de leerplandoelstellingen binnen het thema ‘Het politieke veld’ van het vak Cultuurwetenschappen.

De workshop en het bezoek aan het parlement zijn gratis.