Zondag 26 januari (10.30 uur): Jean-Pierre Timmermans: Darm en brein: nauwer met elkaar verbonden dan tot dusver gedacht!

In het college willen we voortdurend onze kwaliteitsvolle leeromgeving bewaken en versterken. Zo hebben we in samenwerking met de Stichting Sint-Jan Berchmansfonds sinds enkele jaren een kennisdatabank aangelegd waarin oud-leerlingen hun expertise ten dienste stellen van onze school.

Oud-leerlingen geven geregeld gastcolleges aan onze leerlingen en helpen onze laatstejaars bij de studiekeuze voor het hoger onderwijs of bij de beroepenkeuze.

Oud-leerlingen helpen ook actief bij het aanbieden van plaatsen voor stage- en werkplekleren voor onze leerlingen van TSO en BSO.

Daarnaast is er nu voor het zesde jaar ook de Kennisacademie van onze school. In deze academie geven oud-leerlingen lezingen van 60 minuten over een wetenschappelijk, maatschappelijk, cultureel of economisch onderwerp voor een breed publiek. Deze oud-leerlingen zijn experten in hun vakgebied en onderwerp en staan garant voor een boeiende uiteenzetting.

In onze zesde jaargang van de Kennisacademie verwelkomen we op zondag 26 januari om 10.30u in onze Podiumzaal als tweede spreker van het schooljaar Jean-Pierre Timmermans met de lezing ‘Darm en brein: nauwer met elkaar verbonden dan tot dusver gedacht!’

Jean-Pierre Timmermans (6 Latijn-Wetenschappen, 1977) studeerde dierkunde aan het Limburgs Universitair Centrum en de Universitaire Instelling Antwerpen Hij is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en tevens directeur van het ‘Antwerp Centre for Advanced Microscopy (ACAM)’ en leidt een onderzoeksgroep van een 50-tal onderzoekers. Van 2008 tot 2016 was hij als vice-rector verantwoordelijk voor het onderzoeks- en valorisatiebeleid van de UAntwerpen. Hij doceert celbiologie en histologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de bezenuwing van het spijsverteringsstelsel en neurodegeneratieve aandoeningen van het perifere en centrale zenuwstelsel.

Dat stress een invloed kan hebben op ons maagdarmstelsel, heeft ieder van ons al wel ervaren. Dat deze communicatie tussen hersenen en darm bidirectioneel is en dat een onevenwicht in de samenstelling van onze darmflora een grote impact kan hebben op ons brein en mogelijk op het initiëren van dysfuncties van onze hersenen, zoals de ontwikkeling van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson is pas zeer recent duidelijk geworden. Deze lezing zal ingaan op deze nieuwe inzichten en de mogelijke weerslag ervan op de huidige therapeutische en management strategieën.

Na de lezing en de interactie met het publiek biedt de school om 12.00 uur een gratis aperitief aan in de foyer.

De lezing richt zich tot de leerlingen van de derde graad, oud-leerlingen, personeelsleden, oud-personeelsleden, ouders en alle geïnteresseerden.

U bent dan ook van harte welkom! De toegang is gratis en vooraf reserveren hoeft niet.

Interessant om weten is dat u aansluitend kunt genieten van het jaarlijkse SJB-buffet tot 13.15u. Hiervoor ontving u via uw zoon of dochter een brief maar kan u ook op de homepagina van onze SJB-website alle verdere info vinden. U kan ook reserveren via info@sjbmol.be of op 014 31 18 41.

U kan dus darm en brein echt met elkaar verbinden die dag.

Hopelijk tot dan !