Leescoaches van hogere jaren ondersteunen taalzwakke eerstejaars

Sommige leerlingen van het eerste jaar hebben onvoldoende leesvaardigheid om de teksten in schoolboeken te begrijpen. Ze lezen niet graag, kennen te weinig woorden, zien geen structuur in een tekst of maken leesfouten. Dit kunnen we o.a. vaststellen met onze Dia-taaltest. De leerlingen die begrijpend leesniveau D of E hebben, willen we graag helpen.

Na de kerstvakantie starten wij daarom een nieuw leescoachproject op. Via ‘peer tutoring’ waarbij een oudere leerling een jongere leerling helpt, willen we aan elke leerling met een slecht tekstbegrip een leerling van de derde graad koppelen, om als ‘leesmaatje’ op te treden. We zijn op zoek naar ongeveer 30 leescoaches. De vorige jaren zorgden de leescoaches voor een opmerkelijke verbetering van de leesprestaties!

Hoe loopt dit project concreet?

  • De leescoach krijgt vooraf een vorming over leesvaardigheid.
  • De leescoaching gaat door tijdens 2 middagen van 12.05u tot 12.30u.
  • Het project loopt gedurende 8 weken (in het 2de trimester).
  • De taalcoach Mevr. Van Hout is steeds aanwezig voor ondersteuning.
  • De leescoaching verloopt volgens een vast stramien. De leescoach krijgt hiervoor een protocol en bijhorend lesmateriaal.
  • Na het project ontvangt de leescoach een ‘certificaat’ als tutor van het leesproject. Dit kan later misschien van pas komen tijdens een opleiding of bij een sollicitatie.

‘Leren, leven en zorgen’ vinden mekaar in dit project!