2 van de 9 finalisten van wiskunde B-dag zijn van onze school

De beide inzendingen vanuit WE-WI8 van Campus Sint-Jan Berchmans zijn geselecteerd voor de finale van de wiskunde B-dag.

Op de Wiskunde B-dag werken leerlingen in teams van drie of vier een hele dag in hun eigen school aan een open wiskundige onderzoeksopdracht, die in de maanden voordien door de Wiskunde-B-dag-commissie opgesteld is. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag verwerken de teams hun oplossingen tot een samenhangende tekst. De doelgroep zijn leerlingen uit de derde graad uit studierichtingen met veel wiskunde.

In totaal zijn er 9 finalisten. De andere 7 finalisten zijn verspreid over 7 andere scholen. In totaal hebben 29 scholen deelgenomen aan de wedstrijd en waren er 380 teams betrokken bij deze wedstrijd.

We willen onze leerlingen van harte proficiat willen wensen met het bereiken van de finale: Silke Boons – 6WE-WI8, Rien Van Hove – 6WE-WI8, Julie Henckaerts – 6WE-WI8, Raf Dadoumont – 6WE-WI8, Louis Brepoels – 6WE-WI8, Artho De l’arbre – 6WE-WI8, Jonas Meijerink – 6WE-WI8.

De finale zal plaatsvinden op woensdag 11 maart van 14u tot 16u in Antwerpen.

Leerlingen zullen daar eerst een voordracht volgen van Prof. dr. David Eelbode die gerelateerd is aan zijn boek ‘FUNdamental Mathematics’.

Vervolgens volgt de bekendmaking van de 3 winnaars.

We duimen mee !