Info Coronavirus: schorsing lessen t.e.m. 3 april

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…).

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Vrijdag 13 maart gaan de lessen gewoon door.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Concreet betekent dit voor onze school dat activiteiten hieronder vermeld niet zullen doorgaan:

datum Activiteit Leerjaren
vertrek op 1 april 2020 Italiëreis 6ASO
vertrek op 1 april 2020 Parijsreis 5TSO en 5BSO
vertrek op 1 april 2020 reis naar Kroatië en Slovenië 6TSO en 6BSO
week van 9 maart werkplekleren 4BSO
tot en met Paasvakantie stages 5BSO, 6BSO en 7BSO (leerlingen thuis)
donderdag 12 maart 2020 studieuitstap ACV 5OC
donderdag 12 maart 2020 infoavond naar de tweede graad
vrijdag 13 maart 2020 Zwet X Untolded 7RE
vrijdag 13 maart 2020 gastspreker DVV 3EC4 en 3EC5
maandag 16 maart 2020 studieuitstap: Breendonk 5TSO
maandag 16 maart 2020 studieuitstap Google 7RE
dinsdag 17 maart 2020 leeruitstap 3de jaren (uitgezonderd BSO)
dinsdag 17 maart 2020 ouderraad
woensdag 18 maart 2020 event Rappehap 7RE
donderdag 19 maart 2020 finale welsprekendheid  Rotary Mol
vrijdag 20 maart 2020 Chrysostomos 6de jaar
vrijdag 20 maart 2020 bezoek Jakob Smitsmuseum 5AD en 5RE
donderdag 26 maart 2020 infoavond naar de derde graad
maandag 30 maart 2020 oudercontact studiekeuze 6ASO en 6TSO
woensdag 1 april 2020 bevraging UA 6de jaar
donderdag 2 april 2020 studieuitstap Aken 5ASO
donderdag 2 april 2020 uitstap Postel Thuisblijvers buitenlandse reizen
vrijdag 3 april 2020 afhalen rapporten 1ste en 2de graad 1ste en 2de graad
vrijdag 3 april 2020 Franse Film 5ASO en thuisblijvers