De eerste schooldag: dinsdag 1 september

Het schooljaar begint voor alle leerlingen op dinsdag 1 september.

De leerlingen van het eerste leerjaar verwachten we om 8.30 uur op speelplaats B.

De nieuwe leerlingen in de tweede t.e.m. de zevende jaren verwachten we om 9.00 uur in de hal van de school.

De leerlingen van de overgangsjaren die reeds op SJB zaten verwachten we om 9.30 uur.

Alle leerlingen worden op 31 augustus via een Smartschoolbericht vooraf geïnformeerd over de klas, de medeleerlingen, de klastitularis en het lokaal van 1 september.

Voor de leerlingen eindigt de eerste schooldag om 12.00 uur. Enkel de leerlingen van de derde graad verlaten de school om 11.45u.

Op deze eerste schooldag dienen de leerlingen van het derde TSO/BSO, vierde, vijfde, zesde en zevende jaar hun laptop nog niet bij zich te hebben. Vanaf woensdag 2 september is dit wel het geval. De eerstejaars dienen hun laptop nog te ontvangen.

Voor allen een goede start gewenst !

Wij zijn er alvast klaar voor.