Infobrochure 2020-2021

In de SJB infobrochure vinden jullie het studieaanbod van onze school. Bij elke studierichting vind je naast de lessentabel een korte beschrijving, het profiel en de toekomstmogelijkheden in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Deze brochure laat zien dat Campus Sint-Jan Berchmans een school is waar je van het eerste tot en met het zevende jaar een zeer ruim aanbod aan studierichtingen in ASO, TSO en BSO kunt volgen.

Op die manier biedt onze school een stimulerende leer- en werkomgeving aan waarin jongeren een degelijke intellectuele, culturele en praktische vorming krijgen. Het is bovendien ook een respectvolle leefomgeving waar leerlingen afspraken en regels mee vorm geven en respecteren. Ze krijgen alle kansen om hun talenten te ontplooien.

Zo krijgt leerlingenparticipatie via goed functionerende leerlingenraden concreet gestalte in onze school. Verder is er een brede waaier aan projecten en activiteiten waarin elke jongere zijn talenten kan uiten.

De aandacht voor een bruisende leef- en werkomgeving gaat in onze school ook hand in hand met een goed georganiseerd zorgbeleid. We hebben hiervoor zorginitiatieven ontwikkeld op maat van elke individuele leerling en op maat van de klasgroep.

Naast de informatie in deze brochure vind je ook op deze website www.sjbmol.be heel wat praktische informatie. We wensen je een aangename en boeiende kennismaking met onze school!

Je kan de infobrochure bereiken via deze link.

Veel leesplezier !