ELVIS-laptopproject: nu ook in eerste jaar en 3TSO, 3BSO. Hier de infobrochure !

In onze maatschappij zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken uit alle facetten van het dagelijkse leven. Dit heeft een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair onderwijs én op onze manier van communiceren en informeren. In de schoolse omgeving en bij het schoolse werk thuis is de computer onmisbaar geworden.

We startten daarom in schooljaar 2017-2018 ons ELVIS-project: ‘Een Laptop Voor Iedere SJB’er’. Binnen dat project beschikken in 2020-2021 onze leerlingen van het vierde, vijfde, zesde en zevende jaar al over een laptop aangekocht via de school.

De ervaring van dit project en de recente modernisering van het secundair onderwijs deden ons besluiten tot een verdere uitrol van het project via ELVIS-junior.

Zoals ons schoolreglement 2020-2021 zal vermelden stappen daarom ook onze leerlingen van het eerste jaar en van het derde jaar TSO en BSO mee in het project.

Onze eerstejaars zullen via de school een 2-in-1-laptop met een uitgebreid servicepakket aankopen. Onze derdejaars TSO en BSO zullen via de school het type laptop dat nu door de leerlingen wordt gebruikt aankopen. Hierin zit een uitgebreid servicepakket vervat.

Op SJB wordt elk device binnen ons ELVIS-project steeds via de school aangekocht. We gaan er van uit dat het steeds onder service-contract en garantie staat en dat het in het domein van de school operatief is. De eerste drie jaren na aankoop is dit steeds het geval en kan een toestel binnen de schoolomgeving gebruikt worden. Daarna is er de keuze om het service-contract met bijhorende garantie te verlengen of een nieuw toestel aan te kopen.

Deze communicatie heeft vooral de bedoeling om jullie tijdig te informeren zodat eventueel geplande aankopen gerichter kunnen verlopen. Verdere info o.a. over betalen en afhalen van het toestel volgt later.

In de FAQ op onze website kan u steeds verdere info vinden over alle tot nu toe gestelde vragen, o.a. over de extra’s die in de kostprijs zitten. Deze extra’s omvatten onder meer een gratis locker, een sterke netwerkomgeving op de school, een bijgeleverde stevige beschermhoes, geïnstalleerde Office365-pakketten, een garantie via een reserve-toestel. U kan in de FAQ ook lezen waarom ELVIS-junior een sociaal verantwoord project is.

Met de uitrol van ELVIS-junior zetten we op SJB weer grote stappen vooruit, wat niet betekent dat we alle traditionele onderwijsvormen overboord gooien. We combineren graag oud en nieuw en kiezen steeds voor de meest waardevolle en rendementsvolle aanpak. Trouw aan ons motto: ‘het gewone buitengewoon in leren, leven en zorgen.’

Via elvis@sjbmol.be of een telefoontje beantwoorden we graag persoonlijk al uw vragen. We zien mekaar mogelijk ook op een infoavond of op de Open Dag van 10 mei.

Directie en leerkrachten SJB