Project S/Z? Spelling en Zinsbouw!

Op onze school streven we naar taalvaardige leerlingen. In onze beleidslijn ‘duurzaam leren’ staat de leuze ’taal x vak = succes²’ ingeschreven. Kennis verwerven en delen gebeurt via taal. Ook in het latere studie- en beroepsleven is taalvaardigheid belangrijk.

Om dit concreet te maken startten we vorig jaar met het project ‘S/Z’. Hierin worden specifiek de Spelling en de Zinsbouw (S/Z) onder de aandacht gebracht.

Daarbij zien we de eerste graad als de jaren van vorming waarbij we op het belang van S/Z wijzen.

In de tweede en de derde graad zullen ook niet-taalleerkrachten af en toe op (een deel) van de toets sommige onderdelen beoordelen op S/Z. Wanneer leerlingen toepassen wat ze in onderliggende jaren hebben geleerd worden ze beloond. De in S/Z vergaarde punten worden door alle vakleerkrachten immers aan de leerkracht Nederlands bezorgd. Deze laat ze voor 10% meetellen in zijn / haar vak.

Dit project wordt gepatroneerd door de leerkrachten Nederlands en opgevolgd door een werkgroep met daarin leerkrachten over de vakken en graden heen.

Om het project nog aan te zwengelen zullen we ook elke maand een taalwedstrijd lanceren om alzo de ‘spellingkoning(in)’ van SJB te vinden. Doe mee !

Dit project heeft ook een mooi logo gekregen dat je binnenkort zeker zal spotten in de school.