Overgangen in het lager en het secundair onderwijs: info CLB

Ongewone tijden vragen een andere aanpak. Het blijft zeer belangrijk dat leerlingen en ouders goed geïnformeerd worden.

Daarom heeft het infoteam van CLB-Kempen dat instaat voor het aanbieden van informatie rond de studiekeuze haar aanbod aangepast en aangevuld met ingesproken presentaties i.v.m. belangrijke overgangen in het lager en het secundair onderwijs.

Je kan deze presentaties terugvinden op volgende website: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-kempen/studiekeuze.

Nog niet alle presentaties zijn al beschikbaar op dit moment. Zo zal deze van de overgang naar de tweede graad nog even op zich laten wachten.