Campusreglement SJB 2021-2022

Ons campusreglement bestaat uit drie delen. Het eerste deel vat ons pedagogisch project samen en bevat een engagementsverklaring tussen leerlingen, ouders en de school. Het tweede deel betreft concrete afspraken, zoals afwezigheden, studiebegeleiding en een aantal leefregels. Het derde deel bevat praktische informatie en maakt strikt genomen geen deel uit van het campusreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.

Inschrijving van een leerling in onze school houdt in dat de ouders akkoord gaan met het volledige campusreglement. Enkel zij horen formeel te erkennen dat zij het gelezen hebben en goedkeuren. Desalniettemin verwachten we dat ook de leerlingen zelf het campusreglement goed lezen, ermee akkoord gaan en het naleven.

Op deze link kunnen jullie het Campusreglement 2021-2022 vinden.