Aanbod

Hier kan je de pdf-versie van onze studiebrochure 2021-2022 downloaden. Veel leesplezier!

Onze school richt ASO, TSO en BSO in

Het secundair onderwijs bestaat uit drie graden van telkens twee leerjaren. Vanaf de tweede graad kennen we in Vlaanderen vier onderwijsvormen — ASO, TSO, BSO en KSO — waarvan onze school er drie aanbiedt.

In het ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) ligt de nadruk op een brede, algemene vorming: dit is met het oog op verdere studies in het hoger onderwijs. De vakken vormen geen doel op zich, ze zijn geen voorbereiding op een welbepaalde studierichting in het hoger onderwijs. Ze willen vanuit een eigen invalshoek bijdragen tot je vorming.

In het TSO (Technisch Secundair Onderwijs) leer je vaardigheden die meer praktisch gericht zijn. Leerlingen met een minder uitgesproken theoretische interesse krijgen op die manier ook goede kansen. In de studierichting Handel komen zo bijvoorbeeld, naast de technische vakken ook heel wat theoretische vakken voor, voornamelijk talen. Na slagen in het TSO kan je nog verder studeren in aansluitende studierichtingen van het hoger onderwijs.

Het BSO (Beroepssecundair Onderwijs) legt de nadruk op de praktijk en bereidt zo voor op de uitoefening van een beroep. Het inoefenen en toepassen van vaardigheden staat voorop, maar er blijft een theoretische basis. Om in het BSO het diploma secundair onderwijs te behalen, moet je een zevende specialisatiejaar voltooien. Op onze school heb je daarin de keuze tussen de 7de jaren ‘Administratie’ (Kantooradministratie en gegevensbeheer) en ‘Retail’ (Winkelbeheer en etalage).

Een studieloopbaan in het secundair onderwijs bestaat uit zes (in ASO en TSO) of zeven (in BSO) leerjaren. Daarom vind je hier en op de volgende pagina’s de lessenroosters van alle leerjaren en alle keuzepaketten en studierichtingen die het Sint-Jan Berchmanscollege je aanbiedt.

Indien je meer uitleg wenst, kan je steeds terecht bij de directie (014 31 18 41) of het CLB-centrum (014 33 76 20).