Derde graad

In de derde graad bouwen alle studierichtingen verder op de kennis en de vaardigheden die je in de tweede graad hebt opgedaan. Als je na de tweede graad van studierichting wil veranderen, informeer je dan ook best eerst bij de directie of die overschakeling haalbaar is.

Nieuw in de derde graad ASO is dat je telkens twee studiecomponenten combineert, behalve in de richting Humane Wetenschappen. Onze school biedt de volgende combinaties aan:

In het TSO biedt onze school de volgende studierichtingen aan:

In het BSO biedt onze school de volgende studierichtingen aan:

  • Administratie (AD), met bijkomende keuze tussen de opleiding logistiek medewerker of de opleiding retailmedewerker;
  • Retail (RE), met bijkomende keuze tussen de opleiding logistiek medewerker of de opleiding Visual Merchandising;

In schooljaar 2021-2022 starten we de richting Onthaal, Organisatie & Sales op in het vijfde jaar (Kantoor optie Retail).


Lessentabel vijfde en zesde jaar ASO

Voor het vijfde en zesde leerjaar ASO ziet de lessentabel op onze school er als volgt uit:

 

 

Keuzevakken

Tijdens deze twee wekelijkse lestijden verken je andere wetenschappelijke disciplines. Deze keuzevakken vormen een waardevolle verbreding van de studierichting die je kiest. In onderstaande tabel kan je bekijken welke keuzes je kan maken per studierichting.

Download onze “Infobrochure keuzevakken” voor meer info.

Lessentabel vijfde en zesde jaar TSO

Voor het vijfde en zesde leerjaar TSO ziet de lessentabel op onze school er als volgt uit:

Lessentabel vijfde en zesde jaar BSO

In schooljaar 2021-2022 starten we de richting Onthaal, Organisatie & Sales op in het vijfde jaar (Kantoor optie Retail). De lessentabel kan je raadplegen in deze brochure.

Onderstaande lessentabel geldt nog voor het zesde leerjaar BSO:

 

Opties

Leerlingen die in de derde graad een studierichting in het BSO volgen, vullen een aantal uren in hun lespakket (vijf in het vijfde jaar en vier in het zesde) in naar gelang hun belangstelling. Binnen de studierichting Administratie heb je de keuze tussen de optie Logistiek en de optie Retail. Binnen de studierichting Retail heb je de keuze tussen de optie Logistiek, en de optie Visual Merchandising.

Zevende jaar

Het zevende jaar is een specialisatiejaar dat volgt op het behalen van het getuigschrift derde graad BSO. Wie slaagt voor het zevende jaar, behaalt daarboven op ook het diploma van secundair onderwijs.

7e jaar BSO_19-20