FLEX

Leerlingen die kiezen voor de module FLEX krijgen de kans hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Bij dit keuzepakket ligt de focus minder op geheugenwerk en theoretisch inzicht, en meer op het verwerven van praktische vaardigheden.

Tijdens de Boost-uren zullen we vooral inzetten op herhalen en veel minder op verbreden en verdiepen. We focussen vooral op de basisdoelen.

Naast Boost is er ook ruimte voor Kompas. We trekken op verkenningstocht naar de andere campussen van KSOM om de studiedomeinen te leren kennen die in onze scholengemeenschap worden aangeboden.

In het tweede jaar kun je vervolgens kiezen voor een richting die het nauwst aanleunt bij je eigen interesses.

Profiel

  • Je steekt even graag de handen uit de mouwen als dat je met je hoofd werkt;
  • Je hebt een brede belangstelling, maar weet nog niet precies waar je talenten en interesses liggen.