Tweede graad

In de tweede graad kies je niet meer voor een keuzepakket, maar voor een studierichting. Dat wil zeggen dat er minder gemeenschappelijke uren zijn waardoor er uren vrijkomen om de specifieke studierichting te creëren. De studierichtingen die in het derde en het vierde jaar worden aangeboden, zijn dezelfde.

De meeste studierichtingen in de derde graad bouwen verder op die van de tweede. Door je keuze voor een studierichting en mogelijk voor een seminarie-uur of keuzeproject kies je voor een bepaalde voorbereiding op de derde graad.  vind je de brochure ‘Groeien in de tweede graad’ waarin we toelichten welke specifieke verwachtingen we hebben naar leerlingen van de tweede graad toe.

In het ASO biedt onze school de volgende studierichtingen aan:

In het TSO is er de studierichting Handel.

In het BSO bieden we de studierichting Organisatie & Logistiek aan.

Lessentabel derde en vierde jaar ASO

Voor het derde en vierde leerjaar ASO ziet de lessentabel op onze school er als volgt uit:

 

 

Seminarie

Leerlingen uit de studierichtingen Latijn met optie 4 uur wiskunde en Wetenschappen kiezen tussen en seminarie-uur taal of een seminarie-uur Economie.

Verschillen tussen derde en vierde jaar

De studierichtingen die in het derde en het vierde jaar worden aangeboden, zijn dezelfde. De lessentabel kan echter lichtje verschillen. Vanaf het vierde jaar krijgen alle leerlingen in ASO-studierichtingen een uur Duits. De studierichtingen Humane Wetenschappen, Latijn met optie vier uur wiskunde en Wetenschappen krijgen ook een uur Muzikale Opvoeding, waardoor het uur Plastische Opvoeding uit het derde jaar wegvalt. Ook het aantal uren Engels en Chemie kan verschillen tussen het derde en het vierde jaar.

Lessentabel derde en vierde jaar TSO en BSO

Voor het derde en vierde leerjaar TSO en BSO ziet de lessentabel op onze school er als volgt uit:

 

 

Project en keuzeproject

In het derde jaar werken de leerlingen van het TSO gedurende het eerste semester rond het thema ‘Cultuur en Toerisme’ en gedurende het tweede semester rond het thema ‘Taal en Communicatie’. In het vierde jaar krijgen zij de keuze om het hele jaar door rond éénzelfde thema te werken. Daarbij hebben zij de keuze tussen de thema’s ‘Cultuur en Toerisme’, ‘Taal en Communicatie’ of ‘IT en multimedia’.

 

 

Organisatie en Logistiek

De elf lesuren Organisatie en Logistiek in de tweede graad BSO worden opgesplitst in drie lesuren secretariële taken, drie lesuren boekhoudkundige taken, drie lesuren goederen ontvangen en verwerken en twee lesuren verkopen en service verlenen.