Economie

In de studierichting Economie volg je naast de algemene vakken ook het vak Economie. Dat vak bestaat uit twee delen. Bij algemene economie gaat het over producenten en consumenten, de onderneming, over internationale handel en welvaart. Het tweede, kleinere gedeelte gaat over boekhouden.

Toch gaat het vak economie niet alleen over ondernemen en het runnen van een bedrijf. Het heeft raakvlakken met de brede samenleving en daarom steunt het echt wel op de actualiteit.

Binnen de studierichting Economie kun je naargelang je interesse nog kiezen tussen een pakket met vier of met vijf uur wiskunde. Kies je voor de eerste optie, wordt het bijkomende uur wiskunde vervangen door een seminarie-uur gericht op moderne talen.

Om de studierichting Economie te volgen is het niet absoluut nodig dat je in het tweede jaar SEI gehad hebt. Als je van Economie naar Handel overstapt, moet je echter wel boekhouden bijwerken.

Je profiel

  • Je hebt belangstelling voor economische en sociale aspecten van de maatschappij;
  • Je hebt belangstelling voor de actualiteit;
  • Je kiest voor economie met vier uur wiskunde als je een speciale aanleg hebt voor talenstudie;
  • Je kiest voor economie met vijf uur “wiskunde als je een stevig theoretisch inzicht hebt en je niet bang bent voor abstract denken.

Voor meer informatie kan je de pdf-versie van onze infobrochure Economie downloaden.