Klassieke talen

Leerlingen die een grondige kennis hebben van de woordenschat en grammatica die in de voorbije graden in de vakken Latijn en/of Grieks aan bod kwamen, kunnen doorstromen naar een studierichting binnen het vakdomein Klassieke Talen. Daarbinnen heb je de keuze tussen Grieks-Latijn, of Latijn met vier of met vijf uren wiskunde.

Grieks-Latijn

Deze studierichting is uiteraard een specifieke talenrichting. Door de combinatie van die twee klassieke talen word je helemaal ondergedompeld in de klassieke cultuur.

Om voor de derde graad ook de keuze voor wetenschappelijke of wiskundige richtingen open te houden, krijg je ook op vier uur wiskunde de leerstof van vijf uur wiskunde. Het zal je dan ook niet verwonderen dat deze studierichting daardoor een hoog studieritme vraagt.

Je profiel

  • Je hebt in de eerste graad Grieks en Latijn gehad;
  • Je bent graag met talen bezig;
  • Je bent sterk in de algemene vakken die het pakket aanvullen, vooral wiskunde;
  • Je kan het hoge werkritme aan door een flinke dosis doorzettingsvermogen en een juiste studiemethode.


Latijn

De studierichting Latijn is een logisch vervolg op Latijn in de eerste graad waar je vooral de elementaire kennis hebt opgebouwd. Met die kennis kan je nu meer en meer authentieke geschriften lezen en bestuderen.

Binnen de studierichting Latijn kun je naargelang je interesse nog kiezen tussen een pakket met vier of met vijf uur wiskunde. Kies je voor de eerste optie, kies je ter vervanging van het bijkomende uur wiskunde voor een seminarie-uur taal of een seminarie-uur economie. Door de combinatie van Latijn met de andere vakken ligt het werkritme vrij hoog.

Je profiel

  • Je hebt in de eerste graad Latijn gehad;
  • Je bent graag met taal bezig;
  • Je hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen en een juiste studiemethode om ook de aanvullende vakken van het pakket te verwerken;
  • Je kiest voor Latijn met vier uur wiskunde als je je nog meer in talenstudie wil verdiepen of een inleiding wilt in de economie;
  • Je kiest voor Latijn met vijf uur wiskunde als een uitgebreidere inhoud voor wiskunde je aantrekt.


In de derde graad is de studie­richting Grieks-Wiskunde enig in de regio. Op het College kan je ook in de derde graad een studierichting met Latijn en Grieks volgen.

Voor meer informatie kan je de pdf-versie van onze infobrochure Klassieke Talen downloaden.