De eerste schooldag: maandag 2 september

Het schooljaar begint voor alle leerlingen op maandag 2 september.

De leerlingen van het eerste leerjaar verwachten we om 8.30 uur.

De nieuwe leerlingen in de tweede t.e.m. de zevende jaren verwachten we om 9.00 uur.

De leerlingen van de overgangsjaren die reeds op SJB zaten verwachten we om 9.30 uur.

Anders dan andere jaren zullen leerlingen van de laatste categorie via een Smartschoolbericht vooraf geïnformeerd worden over de klas, de medeleerlingen, de klastitularis en het lokaal van 2 september.

Voor alle leerlingen eindigt de eerste schooldag om 12.00 uur.

Op deze eerste schooldag dienen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar hun laptop nog niet bij zich te hebben. Vanaf dinsdag 3 september is dit wel het geval.

Voor allen een goede start gewenst !

Wij zijn er alvast klaar voor.