Dienstverlening Vrij CLB Kempen n.a.v. het coronavirus

De maatregelen m.b.t. de corona-crisis zijn verstrengd.  Daardoor is ons bericht van eerder deze week achterhaald.  Hieronder vindt u hoe we als CLB tot aan de paasvakantie onze dienstverlening zullen realiseren.  Aanpassingen naar aanleiding van gewijzigde richtlijnen in de toekomst zijn niet uitgesloten.

De huidige maatregelen zijn enerzijds gericht op het indijken en vertragen van de verspreiding van het virus en anderzijds worden ze genomen in functie van de gezondheid van onze medewerkers en cliënten.

We hebben getracht onze dienstverlening, gegeven de omstandigheden, zo optimaal mogelijk te blijven organiseren.

Het CLB blijft werken

  1. We voorzien geen fysieke permanentie in onze kantoren tot aan de paasvakantie. Op de antwoordapparaten zal een boodschap ingesproken worden dat vragen via mail kunnen gesteld worden. Voor dringende vragen kan er tijdens onze normale openingsuren gebeld worden naar een telefoonnummer.  Deze vragen zullen via die weg doorgegeven worden aan de aangewezen collega.
  2. Alle geplande activiteiten op scholen worden opgeschort. Voor dringend overleg tussen school en CLB stellen we voor om dit via digitale weg te laten verlopen (bv. chat, videocall,…).
  1. Systematische contacten en vaccinaties zijn geannuleerd. Dat geldt ook voor de 1e kleuters die in ons CLB onderzocht zouden worden.  De ouders zijn of worden daarvan op de hoogte gebracht.
    De planning voor na de crisis is momenteel nog niet duidelijk.  We wachten richtlijnen af om te bepalen waarop we in het 3e trimester prioritair zullen moeten inzetten.
  2. Geplande of nieuwe afspraken met cliënten of partners worden door onze collega’s overlopen. Zij doen het nodige om deze op een later tijdstip te plannen of via digitale weg te laten plaatsvinden.  Met cliënten (leerlingen, ouders) kunnen we blended chatten.
  1. De CLB-chat is zoals gewoonlijk open voor leerlingen en ouders:

op maandag, dinsdag, donderdag: van 17u-21u

op woensdag: van 14u-21u

zie daarvoor ook het andere bericht op de homepagina.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten

Pierre Goor
namens de directieraad vrij CLB Kempen