Inschrijvingen vanaf 10 mei: alternatief corona-draaiboek

In KSOM is op 30 maart definitief beslist dat ingevolge de corona-crisis onze infodag voor 12-jarigen van woensdag 6 mei en de Open Dag van zondag 10 mei dit jaar niet doorgaan. We werkten uiteraard aan een alternatief om alle zesdejaars en hun ouders in de beste omstandigheden te informeren en te laten inschrijven.

Voor schooljaar 2020-2021 kunnen nieuwe leerlingen van alle leerjaren digitaal inschrijven via www.ksom.be of via de website van de 4 campussen. We leren onze nieuwe leerlingen dus eerst digitaal kennen om hen na de coronamaatregelen ‘in het echt’ te ontmoeten!

Er is een virtuele kennismaking met SJB mogelijk via www.sjbmolinformeert.be zodat de info van de infodag nu digitaal raadpleegbaar wordt, ook via doorklikken vanop onze SJB-website (www.sjbmol.be) en de KSOM-website (www.ksom.be).

Voor leerlingen die inschrijven voor het eerste jaar starten de digitale inschrijvingen op 10 mei om 10.00u. De 12-jarigen die inschrijven tussen 10 mei vanaf 10.00u tot en met 13 mei 24.00u garanderen we een inschrijving op één campus van hun keuze.

De intakegesprekken met ouders en leerlingen worden pas na afspraak gevoerd vanaf het moment dat alle corona-maatregelen opgeheven worden.

Wie zich als zesdeklasser tussen 10 en 13 mei digitaal aanmeldt op een campus kan daar dus zeker terecht. Wie zich later aanmeldt, is niet zeker terecht te kunnen op de campus van zijn/haar keuze. Ook wie zich op twee campussen aanmeldt kan niet geldig worden ingeschreven.

Ook leerlingen voor andere jaren kunnen zich vanaf 10 mei digitaal aanmelden. Zij vinden op onze website onder ‘aanbod’ ook de specifieke brochures per richting door tweede of derde graad te selecteren en vervolgens een studierichting aan te duiden. Ook zij zullen na hun aanmelding later worden gecontacteerd voor verdere kennismaking.

Op www.ksom.be kan u trouwens de gecentraliseerde uniforme info vinden waarin onze eerste graad KSOM-breed wordt geschetst.

 

Ondertussen krijgt u van ons gezonde groeten !