Klasdag 3de jaars: vrijdag 15 januari

In dit bijzondere jaar is het nog meer dan anders belangrijk om zo veel mogelijk met elkaar te verbinden. We beseffen maar al te goed dat dit met de huidige veiligheidsmaatregelen niet evident is voor de maatschappij en dus ook niet voor onze jongeren.

Elke leerling van het derde jaar kreeg ondertussen al de kans om kennis te maken met nieuwe leerkrachten, klasgenoten en nieuwe vakken. Hopelijk heeft iedereen ondertussen zijn plaatsje gevonden in de groep en voelt iedereen zich goed in deze groep. Een toffe klassfeer komt immers zowel het leerproces als het welbevinden van elke leerling ten goede.

Als school willen we ons steentje blijven bijdragen om zo veel mogelijk kansen te bieden om met elkaar te verbinden. Daarom organiseren we op vrijdag 15 januari 2021 voor de leerlingen van het derde jaar een klasdag. Het programma werd ondertussen ‘corona-proof’ gemaakt. Wegens de huidige veiligheidsmaatregelen zal deze activiteit doorgaan op onze school.