Beslissingsboom COVID-19: ‘Mag deze leerling naar school?’

We waren blij dit schooljaar met de hele school terug in fysieke lesvorm te kunnen starten. We maakten goede afspraken over het dragen van het mondmasker op de school. We hebben ook een ventilatieplan.

Hieronder kunnen jullie nogmaals de link naar de beslissingsboom vinden die antwoord geeft op de vraag ‘Mag deze leerling naar school?’.

Beslisboom COVID-19 september 2021

Bij vragen kunnen jullie steeds het callcenter van  de overheid raadplegen op 02 214 19 19.

De risico-indeling van contacten gebeurt trouwens volgens de algemene richtlijnen voor volwassenen.

Een hoog-risicocontact is in hoofdzaak een persoon met een gecumuleerde contacttijd over een dag van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (face-to-face), bijvoorbeeld in een gesprek of door fysiek contact, waarbij er geen mondmasker gedragen werd dat mond en neus bedekte. Dit zijn bijvoorbeeld vrienden waarmee men samen gegeten heeft en geen afstand heeft gehouden. De maatregelen voor hoog-risico contacten worden hier samengevat.

Een laag-risicocontact is iedereen die zich in dezelfde gesloten kamer/omgeving bevond als het COVID-19 geval, maar zonder cumulatieve contacttijd gedurende ten minste 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m. Dit geldt voor de leerkrachten en klasgenoten/andere vrienden.

Indien er een blootstelling was van >15 minuten op <1,5 maar waarbij gedurende de hele tijd een masker over mond en neus gedragen werd door beide partijen, wordt dit beschouwd als een laag risico contact. Personen met een laag-risico mogen verder naar school gaan en hun gebruikelijke activiteiten verderzetten, maar moeten contact vermijden met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte (bv. grootouders).

Bij vragen kunnen jullie steeds het callcenter van  de overheid raadplegen op 02 214 19 19.