Communicatie en oudercontacten

Indien u dat wenst, kunt u een afspraak maken met de directie, leerkrachten, begeleiders en leden van het ondersteunend personeel. Dat kan telefonisch of via mail.

Ook via de schoolagenda kan u communiceren met de school en het schoolleven en de resultaten van uw kind opvolgen.

Naast de schoolagenda krijgt elke leerling een jaarkalender met alle  schoolactiviteiten en de vakantieregeling. Ook de leefregel is in de jaarkalender opgenomen.

De leerlingen van het eerste leerjaar en hun ouders hebben hun eerste contact met de klastitularis op maandag 29 augustus om 18.30 uur (1 Latijn en 1 Oriëntering) en om 19.15 uur (1 Moderne). Voor de nieuwe leerlingen van het tweede tot het zevende jaar en hun ouders is er die dag ook een onthaalmoment om 20.00 uur.

In de loop van het schooljaar organiseert de school oudercontacten. De data vindt u in de jaarkalender. Tijdens die contacten kan u niet alleen de schoolresultaten bespreken met titularis en vakleerkrachten maar ook de keuzemogelijkheden voor een volgende graad. De ouders kunnen ook samen met hun zoon of dochter het rapport op het einde van het trimester afhalen.

Tijdens infoavonden voor het tweede, vierde, zesde en zevende  leerjaar informeren we u zo concreet mogelijk over de studiemogelijkheden in een volgend leerjaar of in het hoger onderwijs.

Wekelijks verschijnt onze weekkalender, die een overzicht geeft van wat er weldra te gebeuren staat.

Het schooltijdschrift “Schakeltjes” verschijnt viermaal per jaar. Het geeft u een beeld over wat er reilt en zeilt binnen de collegemuren.