Communicatie

Hoe geraak ik in contact met leerkrachten en directie?

In principe gebeurt alle communicatie met het personeel via de school. Indien je dat wenst, kan je een afspraak maken met de directie, leerkrachten, begeleiders en leden van het ondersteunend personeel. Dat kan telefonisch, via mail of via Smartschool. Op onze contactpagina vind je de contactgegevens van ons secretariaat, onze directie en onze socio-emotionele begeleiders.

Hoe kan ik het reilen en zeilen binnen de school volgen?

Via Smartschool, onze elektronische leeromgeving, kunnen ook ouders met de school communiceren en het schoolleven en de resultaten van hun kind opvolgen. Wekelijks krijgen leerlingen, leerkrachten en ouders onze weekkalender toegestuurd, die een overzicht geeft van wat er weldra te gebeuren staat. Ook toetsen en taken worden via Smartschool aangekondigd. Een papieren schoolagenda is dus niet meer nodig. Leerlingen krijgen echter nog wel een jaarkalender met alle schoolactiviteiten en de vakantieregeling. Ook de leefregel is in die jaarkalender opgenomen.

Wanneer en met wie kan ik de resultaten van mijn kind bespreken?

In de loop van het schooljaar organiseert de school oudercontacten. De data vind je in de jaarkalender. Tijdens die contacten kan je niet alleen de schoolresultaten bespreken met titularis en vakleerkrachten maar ook de keuzemogelijkheden voor een volgende graad. De ouders kunnen ook samen met hun zoon of dochter het rapport op het einde van het trimester afhalen.

Daarnaast organiseren we op school ook een aantal infoavonden voor het tweede, vierde, zesde en zevende leerjaar, waarbij we informeren zo concreet mogelijk over de studiemogelijkheden in een volgend leerjaar of in het hoger onderwijs.