Indeling van de schooldag

eerste lesuur: 8.25 uur

tweede lesuur: 9.15 uur

pauze 10.05 – 10.20 uur

derde lesuur 10.20 uur

vierde lesuur 11.10 uur

middagpauze / vijfde lesuur: 12.00 – 12.55 uur

zesde lesuur:  12.55 uur

zevende lesuur: 13.45 uur

pauze: 14.35 – 14.50 uur

achtste lesuur: 14.50 uur

negende lesuur: 15.40 uur (= einduur voor leerlingen zonder 9de lesuur)

einde negende lesuur: 16.30 uur