Organisatie

Kan ik als ouder inspraak hebben in het pedagogische project van de school?

Wij stellen het steevast op prijs dat de ouders van onze leerlingen betrokken willen zijn bij de organisatie van onze school. Geïnteresseerde ouders kunnen zich aansluiten bij onze ouderraad, die om de twee maanden op maandagavond samenkomt. Door de inbreng van de leden is de ouderraad sterk betrokken bij het schoolbeleid. Zij ondersteunt het pedagogisch project van de school, werkt aan een goede verstandhouding tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, en zorgt voor financiële steun.

De huidige voorzitter van de ouderraad is Steven Mertens. Je kan steeds contact nemen via ouderraadsjb@gmail.com.

Ouders worden ook vertegenwoordigd in de schoolraad. Dat is een vergadering waarin alle instanties betrokken bij onze school — leerlingen, personeel, ouders en lokale gemeenschap — vertegenwoordigd zijn. Dit wettelijk orgaan vergadert ten minste driemaal per jaar.

Kan ik als oud-leerling de school blijven steunen?

Enthousiaste oud-leerlingen zijn welkom bij onze oud-leerlingenbond. De oud-leerlingenbond van het College beheert het boekenfonds van de school en zorgt er op die manier voor dat leerlingen tegen een zo laag mogelijke prijs handboeken kunnen huren. Zij organiseert ook elk jaar in de school twee ontmoetingsmomenten voor oud-leerlingen: een oud-leerlingendag voor alle oud-leerlingen en een terugkomdag voor oud-leerlingen die de laatste drie jaar zijn afgestudeerd. Daarnaast geeft de oud-leerlingenbond ook vier keer per jaar het tijdschrift ‘Schakel’ uit.

De huidige voorzitter van de oud-leerlingenbond is Louis Verelst. Je kan steeds contact nemen via olb@sjbmol.be.