Studietoelage

In het Sint-Jan Berchmanscollege proberen we de schoolkosten steeds zo laag mogelijk te houden. Om die kosten te drukken, kunnen sommige gezinnen genieten van een schooltoelage van de Vlaamse Overheid.

De inkomensgrenzen voor schooltoelagen zijn de laatste jaren sterk opgetrokken. Dus ook als u voorheen geen recht had op een studietoelage, kijkt u best na of dat met de huidige regels nog wel het geval is. Elk jaar zijn er mensen die recht hebben op een studietoelage en die er toch geen aanvragen.

Voor meer info kunt u terecht op het secretariaat van de school of op het nummer 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Overheid.