Schoolraad

In de schoolraad zijn de ouders, de lokale gemeenschap, het personeel en de leerlingen telkens met 4 leden vertegenwoordigd. Dit wettelijk orgaan vergadert ten minste driemaal per jaar.