Schooltijdschrift Schakeltjes

Viermaal per jaar verschijnt het schooltijdschrift ‘Schakeltjes’. Directie, leerkrachten en leerlingen werken hieraan mee.

U kunt hier ook de digitale versie downloaden en lezen.