Schoolverzekering

De schoolverzekering dekt alle lichamelijke letsels bij ongevallen op school, op weg van en naar de school en bij alle buitenschoolse activiteiten die de school onder haar toezicht organiseert. Stoffelijke schade op weg van en naar de school dekt de schoolverzekering niet. Daarvoor sluit u best een familiale verzekering af.

Voor verdere informatie kan u in de school steeds terecht op het leerlingensecretariaat.