Stages

Ik wil graag stagelopen op het College. Hoe kan ik een stage aanvragen?

Elke school van onze scholengemeenschap heeft een stagementor . Zij behandelen de stageaanvragen voor hun vestigingsplaats. Je kan een aanvraag indienen via lerarenstage.be. Als er zich problemen voordoen, dan neem je contact op met je stagebegeleider van je instelling.

Voor informatie rond stages op het Sint-Jan Berchmanscollege kan je een mail versturen naar onze stagementor mevr. Elke Vanhoof: elke.vanhoof@sjbmol.be.