Stages

Wens je stage te lopen op onze school, neem dan contact op met Elke Vanhoof, stagecoördinator.

Jakob Smitslaan 36, 2400 Mol 014 31 18 41, Elke.Vanhoof@sjbmol.be

Stagerichtlijnen

Geïntegreerde lerarenopleiding (BASO)

  • Wil je een stage aanvragen voor het 2de of 3de jaar BASO dan doe je dit best voor 30 mei voor het volgende schooljaar.
  • Je vult het aanvraagformulier digitaal in en verstuurt dit naar de stagecoördinator. Download het formulier: stageaanvraag
  • De stagecoördinator kan je stage pas ten vroegste eind juni bevestigen.
  • Er worden twee contactdagen georganiseerd om je stage op de school verder te bespreken. Kijk op de website voor de juiste data.

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

  • Je kan je aanmelden uiterlijk op 10 oktober voor het eerste semester en op 15 februari voor het tweede semester.
  • Je vult het aanvraagformulier digitaal in en verstuurt dit naar de stagecoördinator. Download het formulier: stageaanvraag
  • Je voegt de concrete invulling toe van de bijkomende taken van de module die je op dat moment volgt.
  • Je aanvraag wordt enkel goedgekeurd voor je ‘vereiste vakken’ en is enkel geldig voor één periode. Voor andere periodes dien je een nieuwe aanvraag in.

Stagecontactdagen 2016-2017

Dinsdag 11 oktober 2016 om 13 uur.

Dinsdag 13 december 2016 om 13 uur.

De contactdag gaat door per vestigingsplaats.