Studiekeuzebegeleiding

Een juiste studiekeuze maken is een belangrijke én moeilijke opgave.  De school organiseert daarom verschillende activiteiten en infomomenten om leerlingen en ouders te helpen bij deze studiekeuze.  U vindt op deze pagina per leerjaar de initiatieven van onze school.

Studiekeuzebegeleiding eerste jaar
16 april Studiekeuzeles door interne begeleider
april Werkboekje en synthesefiche invullen
03 – 08 mei Oriënteringsgesprekken
28 mei Ouderavond op afspraak
Einde mei Keuzeformulier invullen en afgeven
Einde juni Delibererende klassenraad met adviezen
Studiekeuzebegeleiding tweede jaar
19 februari Studiekeuzeles door interne begeleider
04 maart Infoavond voor ouders (directeur, CLB, IB)
15 – 19 april Werkboekje en synthesefiche invullen
23 en 25 april Oriënterende klassenraden
16 mei Ouderavond met CLB
Einde mei Keuzeformulier invullen en afgeven
Einde juni Delibererende klassenraad met adviezen
Studiekeuzebegeleiding vierde jaar
laatste week februari Informatie in de klas door interne begeleider
18 maart Infoavond voor ouders (directeur, CLB, IB)
19 – 22 maart Werkboekje en synthesefiche invullen
Einde tweede trimester Afgeven aan de titularis + eventueel gesprek
18 en 22 april Oriënterende klassenraden
10 mei Ouderavond met CLB
Einde mei Keuzeformulier invullen en afgeven
Einde juni Delibererende klassenraad met adviezen
Studiekeuzebegeleiding zesde jaar
Derde week van    september CLB in klas uitleg over kiezen
laatste week van september Bezinning: werken rond studiekeuze
Week na bezinning Interne begeleider in klas structuur hoger onderwijs
6 november Start-to-study: infoavond door KHK/KUL, voor ouders en leerlingen, organisatie ouderraden KSOM, 20 uur Rozenberg
17 januari SID-in: infobeurs hoger onderwijs
01 maart Infoavond met oud-leerlingen over hoger onderwijs
07 en 11 en 18  maart Oriënterende klassenraden: bespreking studiekeuze
25 maart Oudercontact over studiekeuze
maart Resultaten van oud-leerlingen worden in de klas door de titularis meegedeeld
april Beroepenactie van Rotary
gedurende het jaar Gesprekken titularissen, CLB, vakleerkrachten
Via website www.uwgids.net, beroepentest, SJB Mol, ravenna253
Individuele belangstellingsproef www.onderwijskiezer.be