Inleefdagen

Door deze inleefdagen komen de leerlingen van 5 Humane Wetenschappen in contact met het sociale werkveld van onze regio en met de diverse (sociale) beroepen die daar terug te vinden zijn.

Zij nemen contact met de instelling, doen onderzoek naar de werking ervan en gaan ter plaatse één werkdag ‘inleven’.

Hun ervaringen delen ze door een powerpointpresentatie en een geschreven werkstuk.

De school werkt voor deze inleefdagen samen met Den Brand, Atelier den Brand, de Schakel in Balen, Lidwinastichting, huis Perrekes in Geel-Oosterlo, MPI Oosterlo, de Mast in Kasterlee, het Volderke, het OCMW-rusthuis, de Witte Meren, Hemelrijck, Kinderdagverblijf Dol-fijn, De Windroos / ’t Volderke in Meerhout, OPZ-Geel, Politie Mol, de Landelijke Kinderopvang, SJB-basisonderwijs en Kleuteronderwijs Rijpad.